Prepnúť na desktopovú verziu stránok
menu_logo
Doprava Kuriérom nad 45 € ZDARMA

Všeobecné obchodné podmienky1. Všeobecné ustanovenie


Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu Hudobny.sk môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 

2. Postup pri objednávaní


Zákazník si môže prostredníctvom internetového obchodu Hudobny.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla KÚPIŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v internetovom obchode Hudobny.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho internetový obchod Hudobny.sk vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu Hudobny.sk a Prevádzkovateľ ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode Hudobny.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná prostredníctvom internetového obchodu Hudobny.sk. Internetový obchod Hudobny.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového obchodu Hudobny.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

Internetový obchod Hudobny.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Darčekové balenie
Zákazník si môže zakúpiť darčekové balenie tovaru. Cena je stanovená za darčekové balenie jedného kusu tovaru. V prípade, že zákazník požaduje darčekové balenie viac kusov tovaru, cena za darčekové balenie bude primerane navýšená.
 

3. Platobné podmienky


Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Tatrapay, Cardpay, SporoPay, VÚB ePlatby, Sberbank, Platba Online (Poštová banka), OTPpay a PayPal.

 
Platba platobnou kartou:
Platba platobou kartou

Zľavová karta

Zákazník si môže zakúpiť zľavovú kartu, ktorá oprávňuje zákazníka na kúpu tovaru na Hudobny.sk so zľavou vo výške 3% alebo 5% po dobu 12 mesiacov od jej zakúpenia. Zľava sa uplatňuje výhradne z ceny tovaru. Zľavu nie je možné uplatniť na dopravu, darčekové balenie a iné služby na Hudobny.sk. Uplatnenie zľavy zľavovou kartou nie je možné kumulovať s inými zľavami a akciami na Hudobny.sk. Zľavová karta je neprenosná na iný účet. Zľavová karta je určená výhradne pre fyzické osoby nepodnikateľov. Nie je možné uplatniť zľavovú kartu na objednávky od podnikateľských subjektov.

Platby na účet Prevádzkovateľa
IBAN: SK1911000000002928892658, SWIFT: TATRSKBX, Bankový ústav: Tatra Banka, a.s.
 

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


Internetový obchod Hudobny.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy s výnimkou tovaru, pri ktorom je zobrazená dlhšia dodacia lehota ako 30 kalendárnych dní. Kupujúci bezvýhradne akceptuje dodaciu lehotu uvedenú pri danom tovare.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákaznik počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Cena dopravy a služieb
Osobný odber / Platba vopred 9.99 €
SL pošta / Platba vopred (do 0,5 kg) 4.99 €
SL pošta / Dobierka (do 0,5 kg, max 60 EUR) 7.99 €
GLS Kuriér / Platba vopred (do 1 kg) 4.19 €
GLS Kuriér / Dobierka (do 1 kg, max. 60 EUR) 6.99 €
GLS Kuriér / Platba vopred (do 2 kg) 5.29 €
GLS Kuriér / Dobierka (do 2 kg, max. 60 EUR) 7.99 €
Kuriér - AKCIA 0.00 €
GLS Kuriér / Dobierka (do 3 kg, max. 60 EUR) 8.99 €
GLS Kuriér / Platba vopred nad 45 EUR - ZDARMA 0.00 €
GLS Kuriér / Platba vopred (do 1 kg) 3.99 €
CZ - Česká pošta / Platba předem (do 0,5 kg) 7.96 €
CZ - Česká pošta / Platba předem (do 1,0 kg) 9.96 €
CZ - Česká pošta / Platba předem (do 2,0 kg) 14.96 €
CZ - Kurýr / Platba předem 3.96 €
CZ - Kurýr / Heureka - AKCE 0.00 €
EU - Standard delivery (up to 0,5 kg) 12.99 €
EU - Standard delivery (up to 1,0 kg) 14.99 €
EU - Standard delivery (up to 2,0 kg) 19.99 €
USA - Standard delivery (up to 0,5 kg) 9.99 €
USA - Standard delivery (up to 1,0 kg) 16.99 €
USA - Standard delivery (up to 2,0 kg) 24.99 €
JPN - Standard delivery (up to 0,5 kg) 10.99 €
JPN - Standard delivery (up to 1,0 kg) 18.99 €
JPN - Standard delivery (up to 2,0 kg) 29.99 €
CAN - Standard delivery (up to 0,5 kg) 10.99 €
CAN - Standard delivery (up to 1,0 kg) 18.99 €
CAN - Standard delivery (up to 2,0 kg) 29.99 €
AU - Standard delivery (up to 0,5 kg) 10.99 €
AU - Standard delivery (up to 1,0 kg) 18.99 €
AU - Standard delivery (up to 2,0 kg) 29.99 €
Darčekové balenie 1.99 € / ks

Tovar je možné na vyžiadanie doručiť aj do inej krajiny. Podmienkou je platba prevodom na náš účet. Doručenie v rámci Európy štandarnou poštovou službou je spoplatnené sumou 10 € resp. v závislosti od hmotnosti zásielky.

* Osobný odber je možný len na adrese a v rámci hodín uvedených v kontaktoch Hudobny.sk.
 

5. Storno objednávky


Storno objednávky zo strany zákazníka
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese stornoXYXhudobnyYXYsk v prípade, že cena ešte nebola uhradená do 24 hodín od jej vytvorenia. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po 24 hodinách od objednania tovaru, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru, ktorý nemal označenie "tovar skladom" aj storno poplatok vo výške 100% z jeho ceny. Pri stornovaní objednávky po prevzatí tovaru, zákazník postupuje podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch ak:
nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote, či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 

6. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy


Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si prostredníctvom internetového obchodu Hudobny.sk kúpil audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo (napr. počítačovú hru)
- t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese odstupenieXYXhudobnyYXYsk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Prevádzkovateľovi spôsobom vopred dohodnutým s Prevádzkovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, štítkami, visačkami a pod. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
 

7. Reklamačné podmienky


Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou resp. slovenskou poštou, je zákazník povinný pri prevzatí tovaru za prítomnosti kuriéra resp. pracovníka slovenskej pošty tovar rozbaliť z prepravného obalu (obálka, krabica, ...) a skontrolovať, či je tovar nepoškodený. Zákazník má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom resp. pracovníkom slovenskej pošty protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení práva na opravu doruči zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

V prípade, ak reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením tovaru, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, nevhodným ošetrovaním výrobku, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Zákazník svoje právo reklamácie tovaru uplatňuje písomne e-mailom na adrese reklamaciaXYXhudobnyYXYsk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k reklamácii tovaru.
 

8. Neprevzaté dobierky


V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.hudobny.sk vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty zásielky min. však vo výške 15 €. Na túto čiastku bude zákazníkovi vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Faktúru je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. V prípade neuhradenia faktúry sa môže Prevádzkovateľ domáhať svojho práva súdnou cestou.

Ak si zákazník bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku, www.hudobny.sk bude od Zákazníka požadovať platbu vopred na na účet, kde si www.hudobny.sk pripočíta aj náklady spojené s vrátenou zásielkou a opätovným zaslaním zásielky. V tomto prípade bude vyššie uvedená zmluvná pokuta odpustená a následne zrušená.

Ak si zákazník z nejakého dôvodu zásielku na pošte nemôže prebrať (choroba, odcestovanie...) je potrebné o tejto skutočnosti bezokladne informovať na infoXYXhudobnyYXYsk, dodacie podmienky budú v tom prípade dohodnuté individuálne.

Po každom odoslaní zásielky, obdrží zákazník do mailu informáciu o expedovaní, ktorá obsahuje aj číslo balíka. Ak zákazník neobdrží oznámenie od Slovenskej pošty, že mu prišiel balík, s číslom balíka sa musí ísť informovať na poštu, ktorá je povinná mu podľa čísla zásielky balík vyhľadať a vydať.


Tieto Obchodné podmienky spoločnosti Web Site Design s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17637/B, so sídlom: Sibírska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 35 749 890, IČ: 2020230509, IČ DPH: SK2020230509 vstupujú do platnosti 01. 08. 2014.


TIP Profesionálna TVORBA WEB STRÁNOK a MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ. Propagujte svoju firmu, produkt, akciu profesionálne a lacno. Viac informácií na www.wsd-europe.com.
Môj účet
Prihlásenie Nová registrácia